Dbamy o bezpieczeństwo Klientów od 1999 roku
telefon +48 608 468 363
biuro@doradcapodatkowy-sobieraj.pl


Elastyczne pakiety - dostosuj je do potrzeb Twojej firmy.

Pakiety podzielone zostały na wersje podstawowe oraz premium. W ramach pakietów podstawowych świadczone są usługi z zakresu charakterystycznego dla konkretnego pakietu, oraz takie usługi jak:

 • Ewidencje VAT
  • Prowadzona jest nie tylko kompleksowa (zakup i sprzedaż) ewidencja VAT, ale również tworzone są odpowiednie deklaracje (VAT-UE, VAT-7K, VAT-7) wraz z końcem okresów rozliczeniowych.
 • Obsługa kadr:
  • tworzenie:
   • świadectw pracy,
   • listy płac,
   • kartotek wynagrodzeń,
  • ZUS:
   • tworzenie oraz wysyłka wymaganych deklaracji,
   • w razie kontroli – reprezentowanie Klientów,
  • kwestie podatkowe:
   • tworzenie PIT-11 (roczne deklaracje pracownicze),
   • generowanie PIT 4R (roczny raport o wysokości podatku dochodowego),
   • obliczanie PIT-4 (podatek dochodowy od wynagrodzeń),
  • tworzenie umów:
   • o dzieło (wraz ze sporządzeniem rachunku do umowy),
   • zlecenia (oraz sporządzenie rachunku do umowy),
   • o pracę,
  • prowadzenie:
   • kart urlopowych,
   • akt osobowych (oraz ich przechowywanie),
   • rejestru nieobecności w pracy związanych z chorobą.

Wersje premium zawierają w sobie pełen zakres usług świadczonych w ramach wersji podstawowych, natomiast dodatkowo włączone są do nich usługi kompleksowego Doradztwa Podatkowego. Klienci decydujący się skorzystać z wersji rozszerzonych otrzymują więc dodatkowo następujący zakres usług:

 • doradztwo obejmujące zarówno prawo procesowe jak i materialne,
 • optymalne dostosowanie zobowiązań podatkowych,
 • przedstawicielstwo przed:
  • Izbą Skarbową,
  • Izbą Celną,
  • Urzędem Skarbowym,
  • Urzędem Kontroli Skarbowej,
  • Urzędem Celnym,
  • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • kontrola podatkowa.

Każdy z siedmiu pakietów zawiera także zestaw usług dodatkowych, świadczonych bez dodatkowych opłat, a mianowicie:

 • sporządzanie: NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z, PCC-2, PCC-3 oraz ewentualnych odwołań od decyzji instytucji podatkowych, a także ich dostarczanie do odpowiednich instytucji,
 • sporządzanie wniosków o niezaleganie ze składkami oraz podatkami.