Dbamy o bezpieczeństwo Klientów od 1999 roku
telefon +48 608 468 363
biuro@doradcapodatkowy-sobieraj.pl


Pakiet III - Księga Przychodów i Rozchodów wersja podstawowa

W tym pakiecie świadczone są usługi z obszaru prowadzenia ewidencji podatkowych, ZUS oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Obsługiwane są również kadry, a także wszelkie kontrole prowadzone z ramienia ZUS. Oferta naszego biura rachunkowego pozwala na stałe księgowanie dokumentacji i utrzymanie aktualnego stanu wiedzy w tym zakresie, z możliwością wglądu w dowolnym momencie. Dostosowujemy prowadzone przez nas działania do potrzeb i wymagań naszych Klientów, mając na uwadze także obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia Ministra Finansów. Oferujemy pomoc jako doradca podatkowy dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

Więcej o pakiecie:

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • ewidencja:
  • wyposażenia,
  • środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych,
 • stałe księgowanie dokumentacji,
 • analiza i ocena przedłożonych dokumentów księgowych,
 • ustalanie:
  • zaliczki na podatek dochodowy,
  • wysokości podatku dochodowego,
  • wyniku finansowego na wskazany dzień lub z końcem okresu rozliczeniowego.