Dbamy o bezpieczeństwo Klientów od 1999 roku
telefon +48 608 468 363
biuro@doradcapodatkowy-sobieraj.pl


Dlaczego warto korzystać z usług doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy, doradztwo podatkowe Poznań

Zawód doradcy podatkowego, w zakresie kompetencji, pomimo kilkunastu lat obecności na polskim rynku, wciąż mylony jest pod kątem możliwych świadczeń z uprawnieniami biura rachunkowego. Doradca podatkowy ma znacznie większe możliwości i uprawnienia niż księgowy z biura rachunkowego.

Pomoc doradcy w kwestiach podatkowych może przynieść oszczędności, daje pewność prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów oraz pozwala uniknąć ewentualnych, brzemiennych w skutki błędów. Wiele osób jest nieświadoma wszystkich przysługujących im praw i obowiązków jakie na nich ciążą. Wykwalifikowany specjalista gwarantuje pomoc nie tylko we wszelkich kwestiach podatkowych, ale także rzetelną obsługę w obszarze rachunkowości. Z jego usług może skorzystać każdy – osoba indywidualna oraz przedsiębiorca – poszukując kompleksowej usługi prawno-podatkowej. Rozróżniając biuro rachunkowe i doradcę podatkowego należy określić obszar w jakim świadczone mogą być przez nich usługi.

Uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu (nadaje je Minister Finansów) księgowy może świadczyć usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz przychodów i rozchodów.

Obszar działania doradcy podatkowego jest znacznie szerszy i obejmuje nie tylko prowadzenie ksiąg, ale również:

  • konsulting – kompleksowa pomoc (opiniowanie, wyjaśnianie) dotycząca praw i obowiązków związanych ze sprawami podatkowymi i celnymi świadczona na rzecz lub zlecenie płatników, inkasentów i podatników,
  • zeznania i deklaracje podatkowe – sporządzenie lub pomoc w tym zakresie płatnikom, podatnikom, inkasentom,
  • reprezentowanie Klientów – przed sądami administracyjnymi (może również wnieść kasację), w trakcie kontroli z Urzędu Skarbowego oraz podczas prowadzonego postępowania podatkowego jako pełnomocnik,
  • wykorzystanie funduszy unijnych – wskazanie wszystkich możliwości oraz pomoc w ich pozyskaniu i wykorzystaniu,
  • gwarancję rzetelności – wszystkie sporządzone dokumenty sygnowane są nazwiskiem doradcy podatkowego, a także podane są jego niezbędne dane identyfikacyjne.

W związku z obszarem działalności oraz odpowiedzialnością jaka na nim ciąży, doradca podatkowy zobowiązany jest również do spełnienia wielu wymagań gwarantujących rzetelność wszystkich świadczonych usług. Przede wszystkim najwyższe kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu potwierdzane są przez zdanie niezwykle wymagającego egzaminu państwowego. Wszystkie osoby wykonujące ten zawód należą także do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która ma za zadanie kontrolę jakości wykonywania zawodu. Istnieje także obowiązek ubezpieczenia OC wszystkich działań podejmowanych przez przedstawicieli tego zawodu, którzy są także zobowiązani do stałego podnoszenie kwalifikacji w celu bieżącego poznawania zmieniających się przepisów prawnych. Co równie istotne, każdego z nich, podobnie jak adwokata czy radcę prawnego, obowiązuje tajemnica zawodowa – tylko sąd może postanowić o zwolnieniu z tajemnicy.

Doradca podatkowy jest nie tylko świetnym teoretykiem, ale posiada także bogatą wiedzę i umiejętności praktyczne związane z prawem podatkowym i prowadzonych postępowaniach. Skorzystanie z ich usług oznacza znaczne podniesienie skuteczności w sporach i kontaktach z instytucjami podatkowymi.